Kategorie produktů

Posilování a fitness

Funkční trénink je metoda cvičení s vlastní váhou těla a s pomocí cvičebních pomůcek.
Cvičební pomůcky nám pomáhají posouvat hranice a zdokonalovat své tělo.
Z pomůcek můžeme vybírat např. expandery a posilovací gumy, závěsné systémy, fitness opasky, rukavice, trhačky, činky, hřídele, kettlebelly, medicinbaly, zátěžové vesty a další.